Tag Archives: tổng đài ảo của V-PBX

Tại sao nên sử dụng tổng đài ảo IotPX ( V-PBX)

Tại sao nên sử dụng tổng đài ảo V-PBX

Mở đầu cho kỷ nguyên công nghệ 4.0, dịch vụ tổng đài ảo là một cuộc cách mạng lớn đổi mới hoàn toàn cách liên lạc truyền thống. Tổng đài ảo được hiểu đơn giản là dịch vụ tổng đài điện thoại qua mạng Internet thay vì qua dây điện thoại nối từ bưu điện như trước đây….