Category Archives: Hướng dấn sử dụng và cấu hình tổng đài ảo

Hướng dẫn cài đặt zoiper trên android – Phần mềm nghe gọi tổng đài ảo

hướng dẫn cài đặt zopier trên android

Zoiper là gì ? Hướng dẫn cài đặt zoiper trên android Zoiper là một phần mềm miễn phí. Cho phép thực hiện cuộc gọi điện thoại qua Internet trên điên thoại hệ điều hành android bằng việc kết nối với tổng đài ảo cloud của Startup Việt Nam. Nó được thế kế với đầy đủ tính…

Hướng dẫn cài đặt Zoiper trên iphone – Phần mềm nghe gọi tổng đài ảo

Hướng dẫn cài đặt zoiper trên iphone

Zoiper là gì? Cài đặt zoiper trên IOS Zoiper là một phần mềm miễn phí. Cho phép thực hiện cuộc gọi điện thoại qua Internet trên điên thoại hệ điều hành IOS bằng việc kết nối với tổng đài ảo cloud của Startup Việt Nam. Nó được thế kế với đầy đủ tính năng thoại…

Cài đặt zoiper 5 trên pc – phần mềm nghe gọi tốt nhất cho tổng đài ảo trên Windows – Mac

hướng dẫn cài đặt zoiper trên pc

Zoiper là gì ? Cài đặt zoiper trên PC Zoiper là một phần mềm miễn phí. Cho phép thực hiện cuộc gọi điện thoại qua Internet trên máy trính bằng việc kết nối với tổng đài ảo cloud của Startup Việt Nam. Nó được thế kế với đầy đủ tính năng thoại như một chiếc điện…

Cài đặt zoiper trên pc – phần mềm nghe gọi tốt nhất cho tổng đài ảo trên Windows – Mac

hướng dẫn cài đặt zoiper trên pc

Zoiper là gì ? Cài đặt zoiper trên PC Zoiper là một phần mềm miễn phí. Cho phép thực hiện cuộc gọi điện thoại qua Internet trên máy trính bằng việc kết nối với tổng đài ảo cloud của Startup Việt Nam. Nó được thế kế với đầy đủ tính năng thoại như một chiếc…