Tổng đài ảo

IotPX V5 Basic GÓI 5 NGƯỜI DÙNG
200.000/ tháng
 • Dùng thử Miễn phí dùng thử miễn phí 7 ngày
 • Miễn phí khởi tạo trí giá 500.000
 • Miễn phí đầu số SipTrunking Vip 2 tam hóa 666-888-999 Trả trước
 • Miễn phí ghi ấm cuộc gọi 6 tháng
 • Miễn phí ghi âm lời chào với 2 giọng miền nam và miền bắc
 • Cuộc gọi đồng thời : 5 Cuộc gọi
 • Phân nhánh các phòng ban
 • Hỗ trợ chặn số gọi vào/ra
 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Phát nhạc chờ theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Xây dựng kịch bản theo yêu cầu
 • Hỗ trợ nghe gọi trên nhiều thiết bị
 • Quản lý cước đầu số gọi ra
 • Xuất file báo cáo, lịch sử cuộc gọi
 • Tích hợp CRM
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký ngay
IotPX V10 GÓI 10 NGƯỜI DÙNG
350.000/ tháng
 • Dùng thử Miễn phí dùng thử miễn phí 7 ngày
 • Miễn phí khởi tạo trí giá 500.000
 • Miễn phí đầu số SipTrunking Vip 2 tam hóa 666-888-999 Trả trước
 • Miễn phí ghi ấm cuộc gọi 6 tháng
 • Miễn phí ghi âm lời chào với 2 giọng miền nam và miền bắc
 • Cuộc gọi đồng thời : 10 Cuộc gọi
 • Phân nhánh các phòng ban
 • Hỗ trợ chặn số gọi vào/ra
 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Phát nhạc chờ theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Xây dựng kịch bản theo yêu cầu
 • Hỗ trợ nghe gọi trên nhiều thiết bị
 • Quản lý cước đầu số gọi ra
 • Xuất file báo cáo, lịch sử cuộc gọi
 • Tích hợp CRM
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký ngay
IotPX V15 GÓI 15 NGƯỜI DÙNG
500.000/ tháng
 • Dùng thử Miễn phí dùng thử miễn phí 7 ngày
 • Miễn phí khởi tạo trí giá 500.000
 • Miễn phí đầu số SipTrunking Vip 2 tam hóa 666-888-999 Trả trước
 • Miễn phí ghi ấm cuộc gọi 6 tháng
 • Miễn phí ghi âm lời chào với 2 giọng miền nam và miền bắc
 • Cuộc gọi đồng thời : 15 Cuộc gọi
 • Phân nhánh các phòng ban
 • Hỗ trợ chặn số gọi vào/ra
 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Phát nhạc chờ theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Xây dựng kịch bản theo yêu cầu
 • Hỗ trợ nghe gọi trên nhiều thiết bị
 • Quản lý cước đầu số gọi ra
 • Xuất file báo cáo, lịch sử cuộc gọi
 • Tích hợp CRM
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký ngay
IotPX VPro GÓI >15 NGƯỜI DÙNG
30.000/1 user
 • Dùng thử Miễn phí dùng thử miễn phí 7 ngày
 • Miễn phí khởi tạo trí giá 500.000
 • Miễn phí đầu số SipTrunking Vip 2 tam hóa 666-888-999 Trả trước
 • Miễn phí ghi ấm cuộc gọi 6 tháng
 • Miễn phí ghi âm lời chào với 2 giọng miền nam và miền bắc
 • Cuộc gọi đồng thời : Không giới hạn
 • Phân nhánh các phòng ban
 • Hỗ trợ chặn số gọi vào/ra
 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Phát nhạc chờ theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Xây dựng kịch bản theo yêu cầu
 • Hỗ trợ nghe gọi trên nhiều thiết bị
 • Quản lý cước đầu số gọi ra
 • Xuất file báo cáo, lịch sử cuộc gọi
 • Tích hợp CRM
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký ngay

Điện thoại bàn IP

-26%
1,150,000.00  850,000.00 
-12%
1,450,000.00  1,270,000.00 

Số điện thoại bàn cố định

-75%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP lộc phát 68 024/028.777.XX.AAA

40,000,000.00  10,000,000.00 
-25%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP lục quý kép 024/028.777.777.AA

40,000,000.00  30,000,000.00 
-29%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP Ngũ quý 024/028.777.AA.AAA

70,000,000.00  50,000,000.00 
-50%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP ngũ quý tam hoa 024/028.777.77.AAA

60,000,000.00  30,000,000.00 
-100%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP tam hoa 024/028.777.XX.AAA

5,000,000.00  0.00 
-67%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP tiến 4 024/028.777.ABCD

15,000,000.00  5,000,000.00 
-63%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP tiến 5 024/028.777.ABCDE

40,000,000.00  15,000,000.00 
-90%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP tứ quý 024/028.777.XX.AAA

50,000,000.00  5,000,000.00