Tag Archives: tổng đài ảo vnpt

Đăng ký tổng đài ảo VNPT ở đâu ?

tổng đài ảo vnpt

Tổng đài ảo VNPT Tổng đài ảo VNPT là gì ? Tổng đài ảo là 1 dạng tổng đài cho phép các số máy nhánh trong đó liên lạc với nhau, và kết hợp với 1 đường truyền hay số để liên lạc ra ngoài phạm vi của tổng đài đó, Xét về bản chất…