940,000.00 

Yealink SIP T19P E2 là  1 dạng điện thoại bàn hay còn gọi là điện thoại cố định nhưng sử dụng công nghệ IP qua Lan- internet làm đường truyền dẫn thay vì sử dụng đường dây điện thoại như điện thoại thông thường. Điện thoại bàn IP còn có tên gọi khác là Điện thoại Voice IP, và cái tên điện thoại IP hay bị nhầm với điện thoại Ipphone của Apple.
Điện thoại bàn IP sử dụng công nghệ IP làm đường truyền Lan – Internet nên việc triển khai đơn giản hơn việc triển khai điện thoại Analog do không cần mỗi điện thoại 1 đường dây mà tất cả các máy dùng chung 1 đường truyền kéo về trung tâm sau đó dùng qua Switch chia mạng. Và điện thoại IP luôn có 2 công mạng, 1 cổng Lan và 1 cổng PC nên có thể tận dụng dây mạng LAN cho máy tính có sẵn mà không cần kéo theo dây mới.

Máy điện thoại bàn IP Yealink-SIP-T19P-E2
Điện thoại IP Yealink SIP-T19P E2

940,000.00